Girişimcilikle İlgili Bazı Temel Kavramlar

Girişimcilikle İlgili Bazı Temel Kavramlar

Girişimcilik kavramlarını bir bütün olarak ele almak, girişimciliğin anlaşılmasını kolaylaştırır. İşte bazı önemli kavramlar:

Yaratıcılık, hayal edilmeyen bir şeyi düşleyebilme, diğer insanlardan farklı bir şekilde bir şeyi yapabilme ve yeni fikirler geliştirme yeteneğidir. Burada bahsedilen yaratıcılık yoktan var etmek değil üretmek anlamında kullanılmıştır. Yaratıcı yalnız Allah azze ve celledir.

İcat, yaratıcılık sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni bir nesne veya fikirdir. İcat etmek, hayal gücünü kullanarak yaratıcı ve üretici fikirler geliştirmektir. İcat, keşiften farklıdır. Keşifte önceden var olan bir şeyin bulunması söz konusu iken, icatta insanın yeteneklerini genişleten daha önce olmayan yeni araçlar, teknikler, ürünler veya hizmetlerin ortaya çıkarılması amaçlanır.

Yenilik, bilimsel araştırmadan icada, geliştirmeye ve ticarileştirmeye kadar olan faaliyetleri kapsayan, yeni bir ürün veya üretim süreci yaratma sürecidir. Yenilik, yaratıcılığın toplumsal hayata aktarılmasıdır ve yaşamla yeni bir ilişki kurulmasını sağlar.

İnovasyon, yeni veya geliştirilmiş ürünler, hizmetler veya üretim yöntemleri oluşturmak ve bunları ticari olarak değerlendirmek için gerçekleştirilen süreçleri kapsayan bir kavramdır. İnovasyon, radikal fikirlerle yapılan büyük atılımların sonucunda ortaya çıktığı gibi adım adım yapılan geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının sonucunda da ortaya çıkabilir. İnovasyon, icattan farklıdır. İnovasyon, icatların sonuçlarından yararlanarak ekonomik getirisi olan, henüz yapılmamış, bilinmeyen bir şey yapmaktır.

Basit bir tanımla, inovasyon farklı, değişik ve yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, çözülmemiş sorunları çözmek veya karşılanmamış ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilir. Örneğin, domates bu topraklarda yüz yıllardır üretilmektedir. Ancak daha fazla ürün veren ve hastalıklara dayanıklı olan tohumların geliştirilmesi inovasyonun bir örneğidir.

Lider, işletme amaçlarına ulaşmak için faaliyetlere yön veren ve diğer insanları etkileyen bir kişidir. Geniş bir tanımla lider, bireyleri ortak hedeflere yönlendiren, bu hedefleri benimseten, bireyler arasında bir köprü oluşturan ve dağınık güç ve bilgiyi bir araya getiren kişidir.

Yönetici, lider tarafından geliştirilen vizyona dayalı olarak planlar yapan, bu planları yönlendirilmeye uygun bir şekilde uygulayan ve öngörülen hedeflere ulaşmayı sağlayan kişidir. Aynı zamanda yönetici, yöneticilik işini meslek edinen bir kişidir. Yöneticinin liderlik yeteneğine sahip olması da gereklidir. Böylece, liderlik ve yöneticilik becerilerine sahip olan bir kişi hem liderlik rolünü hem de yöneticilik rolünü üstlenebilir.

Fırsat, girişimcilerin inovatif ve yaratıcı olmalarına imkan tanıyan, pazar risklerini ortaya çıkarabilmeleri, kaynakları bulabilmeleri ve bilinçli bir şekilde çaba göstermeleridir. Fırsatların doğru bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir. Ayrıca, yakalanan fırsatların gelecekte de geçerli olması gerekmektedir. Örneğin, bir anne, kendi bebeğinin rahat uyku sorununu yaşadığını fark ederek, diğer annelerin de aynı şikayetleri olduğunu gözlemlediğinde, rahat uyku ürünleri üretmeye başlayarak bir fırsatı yakalayabilir.

Risk, kontrol edilemeyen faktörlerin olumsuz sonuçlara yol açma olasılığıdır. Her girişimcinin başarılı olacağı garantisi yoktur. Bir girişimci aynı zamanda başarısızlıkla da karşılaşabilir. Girişimcilik özelliklerine sahip olsa bile her zaman bir risk faktörü bulunmaktadır. Girişimci, bu riski göze alarak işe başlar.

Girişimcilikle İlgili Bazı Temel Kavramlar | Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda “Girişimcilikle İlgili Bazı Temel Kavramlar” konusu ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları yer almaktadır.

[wp-faq-schema accordion=1]

Bir yanıt yazın