Girişimcilik Türleri

Girişimcilik türleri

Girişimcilik, çok çeşitli alanları kapsayan geniş bir kavramdır. Eğitim ortamlarında, iş hayatında, evde, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu sektöründe ve sanal ortamlarda girişimciliğin varlığından bahsedilebilir. Girişimciler, her zaman ve her yerde öne çıkan bireylerdir, çünkü fırsatları değerlendirme, yenilikçi çözümler sunma ve başarılı projeler hayata geçirme konusunda yetenekli ve öncüdürler.

Ülkemizin her alanda girişimcilere olan ihtiyacı büyüktür. Yeni girişimlerle ortaya çıkan ticari sektörler, istihdam yaratmayı, milli gelirin artmasını, sosyal gelişmeyi, kalkınmayı ve ülkemizin uluslararası alanda tanınmasını sağlayan önemli etkilerdir. Bu ticari girişimler, diğer girişimcilik alanlarını da önemli ölçüde etkilemektedir. Girişimcilik Türleri aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir:

Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri

1- İç Girişimcilik

İç Girişimcilik, büyük işletmeler içinde, bir fikri risk alarak ve yenilikçi bir yaklaşımla kârlı bir ürüne dönüştürme sorumluluğunu üstlenme faaliyetidir. İç girişimcilik, işletme ve örgüt içinde gerçekleştirilen tüm girişimcilik faaliyetlerini kapsar. Şirketin kendi bünyesinde yeni pazarlar keşfetmesi, yeni teknolojiler kullanması, otomasyona geçmesi gibi durumlar iç girişimcilik olarak değerlendirilir.

İç girişimcilik, mevcut işin hayatta kalmasını sağlamak için en önemli faktördür. Gelişen teknolojilere ve piyasada ortaya çıkan fırsatlara odaklanarak ürün veya hizmetlerin geliştirilip değiştirilmesi, işletmenin yenilenmesini sağlar. Örneğin, uzun süredir kahve üretimi ve satışı yapan bir şirketin kafe açması veya giyim eşyaları satan bir şirketin online alışveriş trendi ve müşterilerin evden alışveriş yapma isteği doğrultusunda e-ticaret faaliyetlerine yönelmesi gibi durumlar, iç girişimciliğe örnek olarak verilebilir.

2- Ticari Girişimcilik

Ticari Girişimcilik, üretim faktörlerinin bir araya getirilerek kâr amacıyla mal veya hizmet üretme faaliyetidir. Aynı zamanda özel sektör girişimciliği olarak da bilinir. Ticari girişimcilik, temel olarak kâr elde etmeyi hedefler. Ticaret faaliyetleri, ticari girişimcilik kapsamında değerlendirilir. Örneğin, bir kafe açmak, bebek eşyaları satan bir mağaza açmak veya bisiklet kullanımının yaygın olduğu ülkelerde görülen büyük kazalara karşı görünmez kask üretmek gibi faaliyetler ticari girişimcilik örnekleri arasında yer alır.

3- Kadın Girişimciliği

Kadın Girişimciliği, kadınların ekonomik hayatta daha etkili bir rol oynamasıyla birlikte kalkınmaya katkıda bulunmaya başlamıştır. Kadın girişimciliği örnekleri şunlarla açıklanabilir:

  • Kendi başlarına veya çalışanlarıyla birlikte iş sahibi olarak faaliyet gösteren ve ortaklıklar kuran kadınlar,
  • Bir ürün veya hizmetin üretimiyle ilgili faaliyetleri yöneten, dağıtım, pazarlama ve satış işlemlerini gerçekleştiren kadınlar,
  • İşle ilgili konularda diğer kişi veya kuruluşlarla ilişkileri kuran kadınlar,
  • İş yerinin organizasyonu, yönetimi, işlerin planlanması gibi konularda karar veren kadınlar,
  • Ev dışında kendi adına iş yeri olan kadınlar,
  • Kazandıkları gelirin yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan kadınlar kadın girişimciler olarak adlandırılabilir.
  • Günümüzde kadın girişimciliği büyük önem taşımakta ve desteklenmektedir. Sivil toplum kuruluşları, odalar ve özel sektör, kadın girişimciliğini desteklemekte ve teşvik etmektedir. Örnek olarak Kagider, Kosgeb ve Garanti Bankası Kadın Girişimciyi Destekleme Ödülleri gibi kurumlar önemli destekler sağlamaktadır.

4- Sosyal Girişimcilik

Sosyal Girişimcilik, toplumların alışılagelmiş davranışlarını değiştirerek sosyal dönüşümler yaratan bir yaklaşımdır. Sosyal girişimciler, toplumun sorunlarını tespit eden ve çözüm yolları arayan kişilerdir. Sosyal girişimciliğe güzel bir örnek, OTSİMO adlı bir girişimdir. OTSİMO, otizmli çocukların ailelerini eğitmeyi ve otizmli çocukların evde de eğitim süreçlerini devam ettirmeyi hedefleyen bir programdır. Bu program, tablet üzerinden yürütülmektedir ve otizmli çocukların yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

5- Kamu Girişimciliği

Kamu Girişimciliği, kamu sektöründe faaliyet gösteren kurumlar içerisinde gerçekleştirilen girişimcilik faaliyetlerini ifade eder. Bu faaliyetler, yeni süreçlerin geliştirilmesi, yeni hizmet alanlarının oluşturulması ve uygulamalarda kolaylıkların sağlanması gibi alanlarda gerçekleştirilebilir. Kamu girişimciliği örneklerine baktığımızda, kamu bankalarının yatırım ortaklığı çalışmaları gibi projeleri gösterebiliriz. Kamu girişimciliği, kamu sektöründe inovasyon ve ilerleme sağlamak amacıyla gerçekleştirilen önemli bir yaklaşımdır.

6- Sanal girişimcilik

Sanal Girişimcilik, teknolojik ilerlemelerin ortaya çıkardığı yeni girişimcilik alanlarını ifade eder. Sanal ortamda gerçekleşen e-ticaret, sanal alışveriş merkezleri ve mağazaları gibi yöntemlerle mal ve hizmet alımı yapılabilir. Sanal girişimcilik günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve sürekli olarak gelişmektedir. Örneğin, yemek siparişi vermek isteyen kişileri yemek hizmeti sunan işletmelerle buluşturan internet siteleri gibi platformlar bu alanda örnek olarak gösterilebilir. Sanal girişimcilik, dijital dünyanın fırsatlarını değerlendirerek yenilikçi iş modelleri oluşturma ve başarılı bir şekilde iş yapma anlayışını temsil eder.

Girişimcilik Türleri | Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda ” Girişimcilik Türleri” ile ilgili sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına yer verilmiştir.

[wp-faq-schema accordion=1]

Bir yanıt yazın