Girişimciliğin Tanımı

Girişimciliğin Tanımı

Girişimcilik, sınırlı bir tanım içerisinde ifade edilmesi zor olan bir kavramdır. Bu kelime, ilk kez Orta Çağ’da kullanılmış olup “iş yapan” anlamına gelir. Ancak, bu tanım zaman içinde değişmiştir. Özellikle 20. yüzyılda, girişimcilik daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve bunları hayata geçirme süreci olarak açıklanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, girişimcilik sadece kişinin kendi işini kurmasıyla sınırlı değildir; aynı zamanda mevcut işini revize etmesi veya yeni bir sektöre açılması da girişimcilik kapsamına girebilir. Girişimcilik, yıllardır piyasada bulunan bir malı sadece üretmekle sınırlı olmayıp, sektördeki malı farklılaştırarak sunmak da bir girişimcilik örneğidir.

Girişimcilik, çevremizin sunduğu fırsatları algılayabilme yeteneği, bu fırsatlardan fikirler üretebilme kabiliyeti, fikirleri projelere dönüştürme becerisi ve bu projeleri hayata geçirerek insanların yaşamlarını kolaylaştırma yetkinliğini gerektirir.

Aynı zamanda girişimcilik, pazardaki fırsatları değerlendirme vizyonuna sahip olma, kaynakları verimli bir şekilde organize etme ve kar elde etmeyi hedefleme anlamına gelir. Bunun yanı sıra yeni bir fikir veya buluşun ortaya çıkması veya mevcut bir ürünün tasarım, fiyat, kalite gibi unsurlarını kar sağlayacak şekilde pazara sunma sürecini içerir.

Girişimcilik, toplumun ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri karşılamayı hedeflerken aynı zamanda kar amacı güder. İrade, cesaret ve risk alma gibi özellikleri gerektirir.

Girişimcilik | Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda girişimcilik ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları yer almaktadır.

[wp-faq-schema accordion=1]

Bir yanıt yazın