Bilimsel araştırma basamakları nelerdir?

bilimsel araştırma basamakları

Bilimsel araştırmanın aşamaları kesinlikle araştırmacı tarafından bilinmeli ve bu basamaklar doğrultusunda araştırma yürütülmelidir. Bilimsel araştırma basamakları şu şekildedir:

 • Problemi bulma, gözlem ve araştırma konusunu belirleme
 • Araştırma problemini tanımlama
 • Konuyla ilgili literatür taraması yapma
 • Hipotez oluşturma
 • Araştırma yöntemi ve modelini belirleme
 • Verileri toplama ve analiz etme
 • Araştırmayı sonuçlandırma ve rapor yazma

Yukarıda verilen araştırma basamakları izlenmediğinde, araştırmacının yaptığı araştırmadan verim alabilmesi oldukça zordur. Herhangi bir adımı atlayarak bir sonrakine geçmek araştırmayı daha da zor hale getirecek ve araştırmanın uzun sürmesine neden olacaktır.

Bu basamaklar arasında oldukça zahmetli kısımlar da vardır. Fakat doğru bilgiye ulaşmak için mutlaka her bir adım aynı özenle ve dikkatle uygulanmalıdır. Aynı zamanda araştırma basamaklarının sıkıcılığını azaltmak için araştırmacı, ilgi alanı olan bir konuda araştırma yapmayı tercih edebilir.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Bilimsel araştırmanın yöntemleri 3’e ayrılır. Bu yöntemler şunlardır:

 • Nicel yöntemler
 • Nitel yöntemler
 • Karma yöntemler

Bilimsel araştırma yöntemleri, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için tekrarlandıkça aynı sonucu veren seçeneklerdir. Belli bir metodolojiye dayanan bilimsel araştırma yöntemleri, analiz ve yorumlama gerektirir.

Nicel yöntemler, olgu ve olayların istatiksel verilere dayalı olarak açıklanmasını sağlayan araştırma yöntemleridir. Nicel araştırmada gözlemlerin geçerliliği için veriler kolayca deneye tabi tutulabilir. Ne kadar, ne ölçüde, ne sıklıkla gibi sorularına cevap aranır.

Nitel yöntemler, teorik ve kavramsal verilere ulaşılmasını sağlayan araştırma yöntemleridir. Olaylar ve olguların nasıl ve neden gerçekleştiğini kuramsal olarak değerlendirmede nitel araştırma yöntemleri kullanılır.

Karma yöntemler ise hem nitel araştırma yöntemlerinin hem de nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığını ifade eder.

Bilimsel Araştırma Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bilimsel araştırma yaparken dikkat edilmesi gerekenler kısaca şu şekilde sıralanabilir:

 • Araştırma süreci en başından en sonuna kadar çelişki barındırmamalı ve tutarlı olmalıdır.
 • Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmalı ve her birine yeteri kadar yer ayrılmalıdır.
 • İlgi çekici ve sıkılmadan araştırma yapılabilecek bir konu seçmeye dikkat edilmelidir.
 • Araştırmanın doğruluğu sınanabilir olmalıdır.

Bilimsel Araştırma Neden Önemlidir?

Bilimsel araştırmanın önemi oldukça büyük ve fazladır. Öncelikle araştırmacıya içinde yaşadığı dünyayı farklı bakış açılarıyla anlama, yorumlama ve algılama imkanı verir. Aynı zamanda insan hayatını kolaylaştırıcı ve yaşam kalitesini artırıcı bilgilere de ulaşılabilir.

Bilimsel araştırma sürecinde fikir düşünüp yürütebilmek, insanlarla işbirliği yaparak iletişim kurmak oldukça önemlidir. Bilimsel araştırma yapan kişi kendini geliştirerek, dünya görüşünü de genişletebilir.

Bir toplumun bilimsel verilerden yararlanarak kendini geliştirmesi de olanaklı bir durumdur. Toplumdaki kişiler araştırma verileri sayesinde farklı görüşleri tanıma imkanına sahip olurlar ve bu sayede büyük kazanım elde ederler. Aynı zamanda toplumun kendini ilerletmesi, refah seviyesini yükseltmesi, eğitim seviyesini artırması, kültürel ve sosyal açıdan ileri boyutlara gelmesi bilimsel araştırma sayesinde gerçekleştirilmektedir.

Bir yanıt yazın