Anlatım Bozuklukları ve Örnekleri

Anlatım Bozuklukları ve Örnekleri

Elbette, aşağıda Dilbilgisel Anlatım Bozuklukları, Anlam Bozuklukları, Anlatım Akıcılığını Etkileyen Bozukluklar ve Stilistik Anlatım Bozuklukları alt başlıklarıyla birlikte hazırlanmış makaleyi bulabilirsiniz.

Dilbilgisel Anlatım Bozuklukları:

Doğru bir anlatım için dilbilgisi kurallarının doğru bir şekilde uygulanması önemlidir. Aksi takdirde, cümlelerin anlamı bozulabilir veya yanlış anlaşılabilir. Dilbilgisiyle ilgili en yaygın anlatım bozuklukları şunlardır:

 • Cümle Yapısı Hataları: Cümle yapısı hataları, öznelerin, yüklem ve nesnelerin yerlerinin yanlış kullanımından kaynaklanır. Bu, cümleyi okumayı zorlaştırır ve anlamını değiştirebilir. Örneğin; “Köpeğim dün bahçede top oynarken gördüm” yerine “Dün bahçede top oynarken köpeğimi gördüm” şeklinde düzenlenmelidir.
 • Zamir ve İsim Tamlamaları: Yanlış zamir veya isim tamlama kullanımı da cümle yapısında hatalara yol açabilir. Örneğin; “Oğlum, arkadaşıma onu verdim” yerine “Arkadaşıma oğlumu verdim” şeklinde düzenlenmelidir.
 • Yüklem Uyumsuzlukları: Yüklem uyumsuzlukları, yüklemle öznenin veya nesnenin uyumsuz kullanımından kaynaklanır. Bu da cümleyi okumayı zorlaştırır ve anlamını değiştirir. Örneğin; “Gözlerimiz güzel görüntülerle doluydu ama beynimiz yorgun” yerine “Gözlerimiz güzel görüntülerle doluydu ama beyinlerimiz yorgundu” şeklinde düzenlenmelidir.
 • Fiil Zamanlarındaki Hatalar: Fiil zamanları hataları, fiillerin doğru zamanlarda kullanılmamasından kaynaklanır. Bu hatalar cümlenin anlamını değiştirebilir veya yanlış anlaşılmasına neden olabilir. Örneğin; “Dün film izlerken uyudum” yerine “Dün film izlerken uyuyordum” şeklinde düzenlenmelidir.

Anlam Bozuklukları:

Doğru bir anlatım için dilbilgisi kurallarının doğru bir şekilde uygulanmasının yanı sıra, doğru kelime seçimi de önemlidir. Anlam bozuklukları, yanlış kelime kullanımı veya eş anlamlıların yanlış kullanımından kaynaklanır. En yaygın anlam bozuklukları şunlardır:

 • Yanlış Kelime Kullanımı: Yanlış kelime kullanımı, anlatımın akıcılığını engeller ve cümlenin anlamını değiştirir. Örneğin; “Müdürün ofisinde bir koltuk vardı” yerine “Müdürün ofisinde bir sandalye vardı” şeklinde düzenlenmelidir.
 • İkilemeler ve Tekrarlar: İkilemeler ve tekrarlar, anlatımı yavaşlatır ve okuyucunun dikkatini dağıtır. Bu nedenle, gereksiz ikilemeler ve tekrarlar cümleden çıkarılmalıdır. Örneğin; “Bu işi başarıyla tamamladık, başarılı olduk” yerine “Bu işi başarıyla tamamladık” şeklinde düzenlenmelidir.
 • Eş anlamlıların yanlış kullanımı: Eş anlamlıların yanlış kullanımı, cümlelerin anlamını değiştirebilir veya belirsiz hale getirebilir. Bu nedenle, eş anlamlılar doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Örneğin; “Bu problem çözülemez” yerine “Bu problem çözümsüz” şeklinde düzenlenmelidir.
 • İdari Dil ve Bürokratik Anlatım: İdari dil ve bürokratik anlatım, gereksiz uzun cümleler ve karmaşık ifadelerden oluşur. Bu tür bir anlatım, okuyucunun dikkatini dağıtır ve anlamı belirsiz hale getirir. Bu nedenle, anlaşılır bir dil kullanmak gerekir. Örneğin; “Yapılacak olan işlem, yukarıda bahsedilen konulara uygun olarak gerçekleştirilecektir” yerine “İşlem, konulara uygun bir şekilde yapılacaktır” şeklinde düzenlenmelidir.

Anlatım Akıcılığını Etkileyen Bozukluklar:

Doğru bir anlatımın akıcı olması önemlidir. Anlatım akıcılığını etkileyen bozukluklar, cümleler arasındaki bağlantının eksikliği, paragraf düzenlemesi ve geçişler, ifadesizlik ve çok uzun veya karmaşık cümlelerdir. En yaygın anlatım akıcılığını etkileyen bozukluklar şunlardır:

 • Cümle Bağlantılarının Eksikliği: Cümleler arasında bağlantı kurulmadığı zaman, anlatım akıcılığı bozulur ve cümlenin anlamı belirsiz hale gelir. Bu nedenle, cümleler arasında uygun bir bağlantı kurmak önemlidir. Örneğin; “Ali sinemaya gitti. Ayrıca, arkadaşları da onunla birlikteydi” yerine “Ali sinemaya arkadaşlarıyla birlikte gitti” şeklinde düzenlenmelidir.
 • Paragraf Düzenlemesi ve Geçişler: Paragraflar arasındaki geçişler ve paragrafların düzeni, anlatımın akıcılığı açısından önemlidir. Anlatımın akıcı olması için, paragraflar arasında uygun bir bağlantı kurulmalıdır. Örneğin; bir paragrafta konu değiştirildiğinde, yeni bir paragraf başlatılmalıdır.
 • Anlatımda İfadesizlik: İfade edilmek istenen şey net bir şekilde ifade edilmediğinde, okuyucunun anlaması zorlaşır. Bu nedenle, net bir anlatım kullanılmalıdır. Örneğin; “Bu sorunu çözmeye çalışıyorum ama bir türlü yapamıyorum” yerine “Bu sorunu nasıl çözeceğimi bilmiyorum” şeklinde düzenlenmelidir.
 • Çok Uzun veya Karmaşık Cümleler: Çok uzun veya karmaşık cümleler, okuyucunun anlaması zorlaştırır ve anlatımın akıcılığını bozar. Bu nedenle, cümleler mümkün olduğu kadar basit ve anlaşılır bir şekilde olmalıdır. Örneğin; “Bu problemi çözmek için, önce geçmişteki benzer durumları analiz etmeli ve daha sonra bu analiz sonuçlarını kullanarak bir strateji oluşturmalısınız” yerine “Bu problemi çözmek için, önce benzer durumları analiz edin ve sonra bir strateji belirleyin” şeklinde düzenlenmelidir.

Stilistik Anlatım Bozuklukları:

Stilistik anlatım bozuklukları, doğru bir üslup kullanımı açısından önemlidir. Bu tür anlatım bozuklukları, aşırı deyim ve iddialı anlatım, yabancı kelime ve terimlerin kötü kullanımı, abartılı benzetme ve istifhamlar ile inceleme ve açıklama dengesizliğinden kaynaklanır. En yaygın stilistik anlatım bozuklukları şunlardır:

 • Aşırı Deyim ve İdialı Anlatım: Aşırı deyim ve iddialı anlatım, gereksiz abartılarla dolu olabilir ve cümleyi anlaşılmaz hale getirebilir. Bu nedenle, doğru bir anlatım için sade ve açık bir dil kullanılmalıdır. Örneğin; “Bu projeyi mükemmel bir şekilde tamamlayacağım” yerine “Bu projeyi tamamlayacağım” şeklinde düzenlenmelidir.
 • Yabancı Kelime ve Terimlerin Kötü Kullanımı: Yabancı kelime ve terimler, doğru bir şekilde kullanılmadığında anlam karışıklığına yol açabilir. Bu nedenle, yabancı kelime ve terimleri doğru bir şekilde kullanmak önemlidir. Örneğin; “Bu bizim forte’miz” yerine “Bu bizim güçlü yanımız” şeklinde düzenlenmelidir.
 • Abartılı Benzetme ve İstifhamlar: Abartılı benzetme ve istifhamlar, anlatımın akıcılığını bozar ve cümlenin anlamını belirsiz hale getirebilir. Doğru bir anlatım için sade ve açık bir dil kullanmak önemlidir. Örneğin; “O ses öyle yüksekti ki kulaklarım patlayacakmış gibi hissettim” yerine “O ses çok yüksekti” şeklinde düzenlenmelidir.
 • İnceleme ve Açıklama Dengesizliği: İnceleme ve açıklama dengesizliği, konunun detaylarına fazla önem vermek veya eksik bırakmak nedeniyle oluşabilir. Bu durum, okuyucunun konuyu anlamasını zorlaştırır. Bu nedenle, konunun önemli ayrıntıları vurgulanmalı ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır. Örneğin; bir bilgi yazısında konu açıklanırken, konuyla ilgili temel ayrıntıların yanı sıra, bazı örnekler de verilebilir. Ancak, örneklere çok fazla odaklanmak, konunun geniş çerçevesinde kaybolmaya neden olabilir.

Bir yanıt yazın